Sasankas1

44 teksty – auto­rem jest Sa­san­kas1.

Poczęstuj się mądrością, a nie obżeraj rozumem... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2017, 13:44

Wzo­rem do naśla­dowa­nia jest je­go niepow­tarzal­ność,
bądź god­nym wzo­rem do naśla­dowa­nia sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 października 2017, 11:27

* * *

Noc niep­rzes­pa­na
bunt po­wiek nie zna granic
bro­niąc się przed upadkiem
oczy wal­czą z ciemnością
czy zdążą
przed świ­tem po­konać zmęczenie
czy noc
zos­ta­wi drętwe przeznaczenie
Łzy... do cze­go służą?
po­jawiły się nagle
jest ich co­raz więcej i więcej
tworząc
źródło nieśmiertelności
po­wieki są co­raz cięższe
opa­dają i pod­noszą się
jak­by grały na bębnach
os­tatnich chwil
Dosyć...
brak sił uwal­nia ba­rierę
senności
Dlaczego!!!
dlacze­go teraz
gdy ra­nek jest już tak blisko....
Os­tatni od­dech za­myka drogę
kluczem wieczności...
po­wieki opadły
zas­tygły w bez­ruchu
mrocznej chwili.... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 października 2016, 02:48

* * *

Zobacz
mias­to śpi
a ty 
trzy­masz mnie za rękę
i pat­rząc przed siebie
milczysz
jak­byś chciał obudzić wolną przestrzeń
niczym wiatr
układający sny
a w parku
ław­ka
po­siada jeszcze wol­ne miejsca
cze­ka
aż og­rze­jesz ją 
ciężarem swe­go serca
północ wybiła
a ty
po­pijasz napój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 października 2016, 05:34

Człowiek kochający pieniądze już jest ban­kru­tem... wys­ta­wiając siebie na sprzedaż... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 października 2016, 05:43

Cier­pienie - choć by­wa sza­re po­siada odcienie
Szczęście - bar­wa­mi tęczy od­kry­wa świat
Miłość - wyb­rała swój od­cień barwy... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 września 2016, 10:20

Usiądź na chwi­le przy mnie,
zo­bacz co po­wie cisza i drzyj...
nie, nie lękaj się,
nie bój się spoj­rze­nia,
nie bój się słów,
nie bój się myśli...
całość zeb­ra­na w jedną garść ot­wiera wol­ność...
krocz nią bo czas jest tyl­ko chwilą.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 sierpnia 2016, 07:23

Po co go­nić życie sko­ro śmierć jest blisko... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 kwietnia 2016, 21:38

* * *

Czy można dot­knąć nieba,
spoj­rzeć pod szatę wyb­ra­nych gwiazd,
popłynąć światłem księżyca,
od­ro­bić stra­cony czas...
Gdzie niebo a gdzie gwiazdy
Gdzie księżyc a gdzie czas
Gdzie kon­ste­lac­ja czaru
Gdzie chaos... który mie­szka w nas
To wszys­tko jest przestrzenią
To wszys­tko jest dążeniem
to wszys­tko jest i będzie
od­bitą... nie marzeniem
Gwiaz­dozbiór nas ocali
wiosen­ny i jesienny
let­ni i zimowy
okołobiegunowy...
A jeśli dro­ga mleczna
wskaże mi inną drogę
Od­najdę cień Księżyca
I wejdę w Słońca ogień... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 listopada 2015, 08:52

* * *

miłości poczuć
rwącej don rze­ki
do­tyk stru­mienia
pie­szczot pielesze
zam­knąć się w słowie
lub krzy­kiem wyrazić
mil­czące w wodzie ka­mienie...
zmie­rzać ku słońcu
kwiatów polanie
nie błądzić w świecie
taj­nych przejść świata
zro­zumieć cisze
pożądać chwile
nie ra­nić duszy
lecz ją uzdrawiać...
żar po­całunków
złożyć tej ziemi
która roz­nieca
na­siona marzeń
wsłuchać się w cisze
duszy i ciała
by za­mie­szkała na ziemi
odważnie.... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 listopada 2015, 13:41

Sasankas1

"Music is a vacation from life"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sasankas1

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 grudnia 2017, 17:54kati75 sko­men­to­wał tek­st Poczęstuj się mądrością, a [...]

30 grudnia 2017, 15:36$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Poczęstuj się mądrością, a [...]

30 grudnia 2017, 13:44Sasankas1 do­dał no­wy tek­st Poczęstuj się mądrością, a [...]

14 października 2017, 11:27Sasankas1 do­dał no­wy tek­st Wzorem do naśla­dowa­nia jest [...]

19 października 2016, 14:18Cris sko­men­to­wał tek­st Zobacz miasto śpi a ty [...]

14 kwietnia 2016, 23:12JaiTy sko­men­to­wał tek­st Po co go­nić życie [...]

14 kwietnia 2016, 21:52tomek43i sko­men­to­wał tek­st Po co go­nić życie [...]

29 listopada 2015, 08:52Sasankas1 do­dał no­wy tek­st Czy można dot­knąć nieba, [...]

25 listopada 2015, 13:44Sasankas1 sko­men­to­wał tek­st Uczyń się szczęśli­wym, a [...]

25 listopada 2015, 13:41Sasankas1 do­dał no­wy tek­st miłości poczuć rwącej don [...]